Loader

Pravila privatnosti

Društvo SunApp Factory d.o.o., Istarska ulica 59, Zagreb, OIB: 83293695881 (dalje u tekstu: „SunApp”) kao pružatelj usluga web stranice https://dressapp.green/ (dalje u tekstu: „Web stranica“)zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

SunApp je posvećen zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila privatnosti pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako SunApp prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka SunApp je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako SunApp prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na Web stranici i koji su SunApp-u dostupni korištenjem Web stranice.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, dalje u tekstu: „Zakon“) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, SunApp je kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga izradio ova Pravila privatnosti.

Svrha ovih Pravila privatnosti jest obavijestiti Vas o načinu na koji postupamo u vezi s prikupljanjem, korištenjem, obradom i zaštitom Vaših osobnih podataka. Stoga, važno je da pročitate naša Pravila privatnosti te Vas molimo da izdvojite Vaše vrijeme i pozornost. Trudili smo se da ova Pravila privatnosti bude što jasnija i svakom razumljiva, sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

• načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse;
• načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka;
• načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka;
• načelu ograničene pohrane;
• načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka;
• načelu odgovornosti;
• načelu povjerenja i poštene obrade;
• načelu oportunosti (svrhe obrade); i
• načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju su na sve usluge koje nudi SunApp, pri čemu je cilj Pravila privatnosti na jasan i transparentan način upoznati Vas kao korisnika s postupcima obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima. Prije svega, Vi kao korisnik možete se u svakom trenutku obratiti SunApp-u sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na Vas odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe želite ili ne želite da se Vaši podaci obrađuju.


Ako želite kontaktirati SunApp u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da koristite sljedeće kontakt podatke:


SunApp Factory d.o.o.

Istarska ulica 59, Zagreb

 

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: dpo@visioncompliance.eu

1. VODITELJ OBRADE


Trgovačko društvo: SunApp Factory d.o.o.,

Adresa sjedišta društva: Zagreb, Istarska ulica 59

OIB: 83293695881

E-mail: info@dressapp.green

Telefon: 091 4551 072

 

SunApp izdavač je digitalne platforme DressApp.GREEN te djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka u smislu Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka , odnosno SunApp je subjekt koji određuje svrhu i način na koji će osobni podaci biti obrađeni. Izvršitelj obrade je subjekt koji obrađuje osobne podatke za voditelja obrade sukladno njegovoj uputi temeljem ugovora o takvoj usluzi. Ispitanik je svaka fizička osoba čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Društvo poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni. Također, društvo poduzima i odgovarajuće tehničko-sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imate različita prava, o kojima Vas detaljnije obavještavamo u ovim Pravilima privatnosti.

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Vaše osobne podatke prikupljamo kad je to relevantno za naše poslovanje i u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka .

Vrste osobnih podataka koje možemo prikupiti od Vas kada kreirate korisnički račun te kad u okviru toga koristite određene rubrike jesu:

 • ime i prezime,
 • e-mail adresa,
 • adresa,
 • broj telefona,
 • visina,
 • konfekcijska veličina
 • i druge informacije koje Vi pružite kada komunicirate s SunApp-om putem telefona ili e-pošte.

 

Vaše osobne podatke SunApp prikuplja radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge;
 • korištenja svih usluga na Web stranici;
 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva;
 • statističke obrade podataka;
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja;
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga; itd.


SunApp prikuplja Vaše osobne podatke kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših potreba kao korisnika usluge ili za potrebe poslovanja SunApp:

 • u trenutku kada pristupite Web stranici SunApp će prikupiti Vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom;
 • situacije u kojima SunApp prikuplja druge vrste podataka kao što su (i) datum i vrijeme pristupa na Web stranicu, (ii) informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o (iii) operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. SunApp može prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu Web stranici;
 • prilikom prijave na račun otvoren na aplikaciji, SunApp će prikupiti Vašu e-mail adresu;
 • prilikom vaše narudžbe na web stranici, SunApp će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona;
 • prilikom narudžbe na Web stranici od Vas kao korisnika usluga odnosno primatelja drugih obavijesti o posebnim popustima, akcijama te novostima unutar SunApp. Kao voditelj obrade, SunApp će od Vas kao naručitelja zatražiti unos informacija o korisniku usluga (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime te broj telefona. Pravna osnova za obradu tih podataka je privola. Dakle, kada se prijavljujete za primanje obavijesti o posebnim popustima, akcijama i novostima unutar SunApp, unosom svojih podataka na Web stranici dajete privolu za obradu unesenih osobnih podataka. Privolu možete povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka dpo@visioncompliance.eu,
 • kada kontaktirate službu za korisnike SunApp i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi SunApp ostvario neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima;
 • kada se SunApp-u obratite putem društvenih mreža SunApp prikuplja podatke koje ste ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva;
 • kada postavite bilo kakav upit vezan uz ponudu usluge, SunApp će obraditi Vaše kontakte i/ili druge podatke koje dostavljate prilikom slanja upita.

Gore navedene određene kategorije Vaših osobnih podataka SunApp prikuplja ili na temelju privole koja Vam je prikazana prilikom dolaska na Web stranicu putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje Web stranice ili kada Vam već kao svom korisniku SunApp šalje neke zanimljive obavijesti) ili kako bi SunApp izvršio svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

Ako se obrada temelji na Vašoj privoli (primjerice pretplatili ste se na newsletter) imate pravo u bilo kojem trenutku tu privolu povući. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: dop@visioncompliance.eu ili na adresu Ulice Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Obratite pažnju na obvezan obim podataka koji SunApp traži od Vas jer u slučaju da korisnik ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi se izvršili za njih tražena ili očekivana aktivnost, takvom korisniku nažalost neće biti dopušteno uključivanje u istu, jer će bez traženih podataka aktivnost biti tehnički neprovediva.
SunApp ne prikuplja podatke o djeci. Ako se SunApp uvjeri kako su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina SunApp će ih ukloniti bez odgađanja.

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 

Kako bismo osigurali i održavali funkcionalnost Web stranice, koristimo tehnologiju koja je poznata pod nazivom ”Kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se šalju na Vaše računalo i kojima kasnije možemo pristupiti. Zahvaljujući kolačićima s naše web stranice, istu možete pretraživati bez poteškoća i vidjeti Vama relevantni sadržaj. Kolačići nam pokazuju što Vas zanima, a to nam pomaže unaprijediti korištenje web stranice za sve.

Kako biste saznali detaljnije o kolačićima, pročitajte našu Politiku o kolačićima.

4. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti. Svaki zahtjev ćemo razmotriti bez odgađanja i postupiti po istome najkasnije u roku od 30 dana. Iznimno, u slučaju da je Vaš zahtjev složen ili ako zaprimimo veliku količinu zahtjeva u kratkom roku, rok od 30 dana možemo produljiti za najdulje dodatna dva mjeseca, o čemu ćete pravodobno biti obaviješteni. Ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Vaša prava su:


1. Pravo na pristup osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama. MImate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije osobnih podataka se čuvaju i obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, tijela ili kategorije tijela s kojima se Vaši osobni podaci dijele te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Možete kontaktirati SunApp ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje on čuva o Vama.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

3. Pravo na brisanje

Možete tražiti od SunApp da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ako su Vaši osobni podaci potrebni SunApp za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, SunApp bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili SunApp više ne treba Vaše osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju SunApp smatra legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

5. Pravo na prigovor
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjujemo sve dostupne nam organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Nadalje, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama pronaći rješenje, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136.

Za više informacija o nadzornom tijelu možete posjetiti njihovu službenu web stranicu www.azop.hr.

 

6. Prijenos podataka drugom vršitelju obrade
Ako se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od SunApp prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA


SunApp-u je zaštita privatnosti važna, stoga SunApp nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti. O dijeljenju i prijenosu podataka SunApp će Vas uvijek obavijestiti.

SunApp surađuje i s drugim društvima. To znači da ponekad dijeli Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. U tom slučaju se podaci prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

 

U nekim slučajevima, partneri SunApp koji pružaju usluge u ime ili za SunApp mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje SunApp sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD SunApp će Vas tražit dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko ugovorni partner SunApp ima sjedište u SAD-u, SunApp će revidirati postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje njegov partner jamči kako bi se osigurala zaštita svih ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

 

Svrhe u koje SunApp dijeli podatke s pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja Web stranice, druge usluge. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je SunApp strogo odredio. Također, SunApp ih obvezuje da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

 

Vaši podaci će se dijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu potrebnu za izvršenje naše usluge prema Vama. S tim u vezi, Vaše osobne podatke možemo proslijediti našem partneru HP- Hrvatskoj pošti radi dostave pošiljki.

 

Također, Stripe Payment Processing Platform for the Internet vrši obradu plaćanja kreditnim karticama slijedom čega oni prikupljaju potrebne osobne podatke koje im Vi dajete te samostalno vode svoju bazu podataka.

 

Ovdje Vas upućujemo da se upoznate s Pravilima privatnosti i Općim uvjetima naših partnera objavljenih na njihovim web stranicama:

https://stripe.com/en-hr/privacy,
https://stripe.com/en-hr/legal/ssa,


https://www.posta.hr/hr/pomoc-i-podrskaalati/pravne-napomene/1362.

 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje i pružateljima informatičko komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade s kojima imamo sklopljene ugovore o obradi podataka u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i/ili ih prosljeđivati trećim stranama.

 

Imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima državne vlasti kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

 

U pojedinim slučajevima Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan EU, putem servisa poput MS Office 365, OneDrive for Business, Google drive for Business, Google Analytics. Međutim, međunarodni sporazumi ih obvezuju na obradu Vaših podataka u skladu s propisima koji su na snazi u EU te Vas upućujemo na njihova Pravila privatnosti.

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

 

Putem ove Web stranice svjesno ne prikupljamo osobne podatke osoba mlađih od 16 godina te posebno vodimo računa o tome.

 

Ako ste osoba mlađa od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i slično. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke osoba mlađih od 16 godina bez roditeljske privole, zatvoriti ćemo korisnički račun te pokrenuti postupak brisanja osobnih podataka.

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podacima.
Obrađeni podaci pohranjuju se u SunApp prostorijama i IT sustavima. Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobne u našem Društvu.
Koristimo snažne lozinke, antivirusne programe i druge mjere za zaštitu osobnih podataka.
Dakle, pridržavamo se nizom strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima i drugih povreda.
Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što SunApp razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. SunApp će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje SunApp na čuvanje podataka.

 

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

 

U slučaju da dođe do povrede osobnih podataka, upotrijebiti ćemo sve dostupne tehničke i organizacijske mjere i alate kako bi se šteta za Vas u potpunosti otklonila ili smanjila na najmanju moguću mjeru te Vas o povredi obavijestiti u slučajevima kada je to propisano zakonom, kao i obavijestiti nadzorno tijelo.

8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

SunApp neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz ostvarivanje Vaših prava za zaštitu privatnosti će čuvati trajno, podatke o računima čuvati će 11 godina).

 

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući službenika za zaštitu podataka SunApp na e-mail adresu dpo@visioncompliance.eu.

9. OSTALO

 

Imajte na umu da podliježemo različitim zakonima i da smo ovlašteni na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obveze podijeliti Vaše osobne podatke. U slučaju reorganizacije ili prijenosa vlasništva servisa imamo pravo prenijeti Vaše osobne podatke uključenoj trećoj strani koja će ih zaštiti u najmanje jednakoj mjeri kao mi u ovoj Politici privatnosti.

10. DRUGE WEB STRANICE

 

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje SunApp prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem Web stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

SunApp nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

SunApp prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što je Instagram, Facebook i Tik Tok. SunApp odnosno odgovorne osobe imenovane od strane SunApp-a imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, SunApp ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti.

SunApp koristi poslovni profil koristeći usluge Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

ZA INSTAGRAM:


FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska


Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


ZA FACEBOOK:

 

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


ZA TIK TOK:


Možete nam se obratiti Službeniku za zaštitu podataka aplikacije TikTok možete se obratiti

 

Putem web obrasca i ove poštanske adrese:

 

Za korisnike na Europskome gospodarskom području i u Švicarskoj: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska.

 

Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu: TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, EC1A 9HP, Ujedinjeno Kraljevstvo.
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hr#contact-us

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

11. NEWSLETTER

 

SunApp Vam želi poslati informacije o posebnim beneficijama, popustima, akcijama, novostima SunApp ili u edukativne svrhe. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim Pravilima privatnosti. Za prijavu na SunApp prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu.


SunApp omogućava svojim kupcima da pošalju fotografije kupljenih proizvoda i iste može objaviti na svojim društvenim mrežama ili u newsletteru. SunApp objavljuje navedene proizvode u svrhu marketinških i komercijalnih aktivnosti kako bi povećao svoju vidljivost na tržištu. Navedeno je regulirano internim aktima Voditelja obrade.

12. STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ova Pravila privatnosti stupa na snagu danom objave na Web stranici. Pravila privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše Web stranice u skladu s načelom transparentnosti.